Valmennukset ja henkilökohtainen Coaching myyntijohdolle

1. 'Myynnin hyvä henkilöjohtaminen' vauhdittaa myyntiä ja lisää lojaalisuutta yritystä kohtaan

Simon Sinek väittää, että empatiakyky on nykyjohtajan strategisin työkalu.

ITSETUNTEMUS antaa sinulle uusia työkaluja johtamiseen. Ymmärrät paremmin omaa tapaasi reagoida ja pääset siksi sujuvampaan vuorovaikutukseen ympärilläsi olevien myyjien ja asiakkaiden kanssa. Tämä merkitsee parempaa motivaatiota sinulle ja johdettavillesi. Emme suinkaan tarkastele tilanteita objektiivisesti, vaikka usein niin väitämmekin.

Tähän valmennukseen kannattaa osallistua yhdesssä myyntihenkilöiden kanssa! Tietenkin myös henkilökohtainen ohjattu analyysi on mahdollinen.

Havainnollisen mallin avulla tutustut omaan synnynnäiseen temperamenttiisi. Structogram on ainoa menetelmä maailmassa, jonka perustana on biologia ja perimä.

Katso video

Amerikkalainen aivotutkija Paul MacLean ja saksalainen antropologi Rolf W. Schirm ovat luoneet perustan tälle yksinkertaiselle ja käyttökelpoiselle menetelmälle, jota tälläkin hetkellä sovelletaan business –ympäristössä eri puolilla maailmaa.

2. 'Johda ja motivoi tehokkaasti myyntitiimiäsi'. Kehitä ihmisten 'lukutaitoasi.'

Erkka Westerlund: 'Tiimin johtajalla on oltava hyvä ja avoin vuorovaikutussuhde kaikkien tiimin jäsenten kanssa.'

Parempi erilaisten ihmisten mmärrys: Vähentää kitkaa, lisää tuottavuutt JA parantaa yhteishenkeä.

Kun tiedät, minkälaisia persoonallisuuksia ja temperamentteja myyntiryhmääsi kuuluu, osaat käsitellä heitä yksilöllisesti. Näin pystyt paremmin ohjaamaan koko ryhmää ja välttämään yleisimmät sudenkuopat.

Mallin avulla pystyt kohtuullisen helposti tavoittamaan erilaisuuden ryhmässäsi. Kukaan ei ole tahallaan ilkeä, vaikka se joskus siltä tuntuukin. Jokainen meistä katsoo maailmaa omasta näkökulmastaan ja tulkitsee sitä yksilöllisesti. Opit antamaan kehittävää palautetta kolmella eri tavalla.

3. Coaching –palvelut myyntijohdolle

Coaching hyödyttää muutostilanteissa olevia henkilöitä, olivatpa kyseessä henkilökohtaiseen elämään liittyvät haasteet tai organisaatiosta johtuvat. Kun haasteet ovat liian suuret, henkilö siirtyy "paniikki"-alueelle. Jos taas liian pienet, hän juuttuu mukavuusalueelleen. Keskustelu ulkopuolisen avulla selkeyttää coachattavan ajatuksia ja hän löytää olemiselleen uusia merkityksiä. Tämä voi olla motivaation kannalta jopa ratkaisevaa. Siitä hyötyvät sekä henkilö itse että organisaatio.

» Katso myös valmennukset myyntihenkilöstölle
» Katso myös valmennukset Business kulttuurista

 CIA Finland Oy, Harri Sjöman
+358 50 500 4902

email: harri.sjoman@ciafin.fi
(varaosoite: harri.sjoman@gmail.com)

» yhteystiedot ja kursseille ilmoittautuminen